Committee on Publication Ethics (COPE)

01.02.2021

Committee on Publication Ethics (COPE)

COPE 1997 yılında editörleri, yayıncıları ve yayıncılık sürecine dahil olmuş herkesi desteklemeyi ve etik yayıncılık konusunda eğitmeyi amaçlayarak kurulmuş bir organizasyondur. 

COPE’un üyelerine ve takipçilerine sunduğu kaynaklar arasında; etik yönergeler, çeşitli seminer ve webinarlar, yol gösterici akış çizelgeleri ve editörler ile yazarlar için uluslararası yayıncılık standartlarına ilişkin bilgiler mevcuttur. 

Dergilerin yayın öncesi ve sonrasında yazarların katkısına, çıkar çatışmasına, telif ve yayıncılık hakkına ilişkin politikalarının nasıl olması gerektiğine yönelik bilgilendirici yönergelere de buradan ulaşabilirsiniz. 

COPE editörlerin hakem değerlendirme sürecinde veya sonrasında karşılaştıkları etik açıdan sorunlu olabilecek kimi durumları anonim olarak paylaşıp tartışabilecekleri ve bu sayede hem var olan durum hakkında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar verebilecekleri hem de olası etik sorunlar hakkında fikir edinebilecekleri bir forum da açmıştır. Olgu tartışmalarını ve çözümlerini bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.